TIN TỨC & SỰ KIỆN
TIN TỨC
QUẢNG CÁO
       THÔNG BÁO

CÔNG BỐ THÔNG TIN THOÁI VỐN CỦA SBIC TẠI CTY CP CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ

9/12/2016 9:39:01 PM
VỀ VIỆC THOÁI VỐN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ - SBIC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ
 
ĐƠN ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN 
 
1. Đối với nhà đầu tư trong nước: Tải về tại đây.
2. Đối với nhà đầu tư nước ngoài: Tải về tại đây 
 
QUY CHẾ ĐẤU GIÁ
 
 
 
 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH:
 
1. Báo cáo năm 2014:
 
 
2. Báo cáo năm 2015:
Có tất cả 0 lời bình cho bài clip này
0
Họ tên