TẠP CHÍ & ẤN PHẨM
TIN TỨC
QUẢNG CÁO
     Trang chủ Tạp chí & Ấn phẩm Số Xuân 2015 (11+12/2014)
       SỐ XUÂN 2015 (11+12/2014)
Thị trường và Quản trị kinh doanh là mục tiêu năm mới của SBIC
LTS: Nhân đầu xuân mới, Tạp chí Công nghiệp tàu thủy đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Anh Tuấn, Tổng giám đốc Tổng công ty công nghiệp tàu thủy (SBIC). Ông cho rằng, năm 2015, SBIC phải khẳng định bằng thị trường và quản trị điều hành sản xuất kinh doanh. Bởi đó là mục tiêu của đề án tái cơ cấu mà Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải đã đặt ra cho SBIC, mũi nhọn thực hiện kinh tế biển.