LIÊN HỆ
Trụ sở chính
Địa chỉ: 172 Ngọc Khánh – Ba Đình – Hà Nội
Điện thoại: +84(4) 37711212
Fax: +84(4) 3.77.11.535
Email: contact@vinashin.com.vn
Văn phòng đại diện tại Hải Phòng
Địa chỉ: 20 Hồ Xuân Hương – Hải Phòng
Trưởng đại diện: Đặng Tấn Chiến
Điện thoại: +84(31) 3.74.76.67
Fax: +84(31) 3.74.76.68
Email: vinashinhp@vinashin.com.vn