Cục đăng kiểm tàu thủy việt nam

Cục đăng kiểm tàu thủy việt nam

Việc đăng kiểm tàu thủy Việt Nam theo những quy định như thế nào?. Đăng kiểm tàu thủy Việt Nam được hướng dẫn tại điều 28 Bộ luật hàng hải Việt Nam măm 2015, có hiệu lực từ 01-07-2017.

Tàu biển Việt Nam phải có tổ chức đăng kiểm tại Việt Nam hoặc đăng kiểm nước ngoài. Được Bộ giao thông vận tải ủy quyền kiểm định, cấp các giấy tờ, phân cấp chứng nhận kỹ thuật về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải. Phải đảm bảo lao động hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm đến môi trường xung quanh theo quy định của pháp luật Việt Nam. Và điều ước quốc tế Cộng hòa xã hội chủ nghĩ Việt Nam là thành viên. Việc đăng kiểm ủy quyền cho tổ chức đăng kiểm nước ngoài kiểm định, phân cấp, và cấp chứng nhận đưuọc hướng dấn bởi chương V thông tư 40/2016 BGTVT.

Bộ GTVT có quy định về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải đều phải đảm bảo được lao đọng hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm trong môi trường đối với tàu biển. Trên đây là câu trả lời của Ban biên tập thư ký luật về việc Đăng kiểm tàu biển Việt Nam. Được quy định tại bộ luật hàng hải Việt Nam 2015.

Cục đăng kiểm tàu thủy việt nam
Cục đăng kiểm tàu thủy việt nam

Những trạng đường phát triển

 1. Thời kì 1975 – 1979: Đất nước thống nhất, tăng cường lực lượng và ra đời Cục Đăng kiểm Việt Nam
 2. Thời kỳ 1980 – 1989: Tiếp cận hội nhập quốc tế, nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
 3. Thời kỳ 1990 – 2019: Sự phát triển mạnh mẽ và toàn diện của Cục Đăng kiểm Việt Nam
 4. Xây dựng lực lượng, đi vào chính quy hiện đại
 5. Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật
 6. Về hợp tác quốc tế
 7. Định hướng phát triển
 8. Hoàn thiện thể chế và pháp chế kỹ thuật
 9. Đào tạo, xây dựng đội ngũ
 10. Kiện toàn tổ chức, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ được giao
 11. Ứng dụng khoa học công nghệ và đầu tư phát triển cơ sở vật chất
 12. Tăng cường hợp tác quốc tế

 

55 năm qua, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Bộ GTVT và các bộ ngành hữu quan, sự phối hợp hỗ trợ trong việc đối tác trong nước và quốc tế. Tạo điều kiện lãnh đạo cho các địa phương và nhân dân cả nước, với rất nhiều công sức và nỗ lực. Cục đăng kiểm tàu thủy Việt Nam đã đi qua một chặng đường dài phát triển riêng của mình.

Nhờ sự nỗ lực vậy mới có được những thành quả của sự lao động thôn minh và sáng tạo nhiều  thế hệ các cán bộ, công nhân viên trong toàn  Cục đăng kiểm tàu thủy việt nam. Có được những bước trưởng thàn như ngày hôm nay là một phần quan trọng sự hợp tác giúp đỡ các  hiệp hộ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *