Tổng công ty công nghiệp tàu thủy việt nam

Tổng công ty công nghiệp tàu thủy việt nam

Theo Bộ Giao Thông Vận tải triển khai về quyết định tiếp nhận những thôn tin bổ nhiệm ông Vũ Anh Tuấn, Ủy viêm Ban chỉ đạo. Tây bắc giữ chức CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG thành viên Tổng Công Ty Công Nghiệp Tàu Thủy VIỆT NAM SBIC.

Tổng công ty công nghiệp tàu thủy việt nam
Tổng công ty công nghiệp tàu thủy việt nam

Chiều ngày 9-12 Bộ Giao Thông Vận Tải đã triển khai về quyết định việc tiếp nhận và bổ nhiệm Ủy viên bạn chỉ đạo gữi chức Chủ Tich Hội Đồng. Tổng công ty công nghiệp tày thủy Việt Nam. Từ ngày 10-12 thay thế cho Ông Nguyễn Văn Công, là thứ trưởng bộ GTVT thôi chức vụ này.

Ông vũ Anh Tuấn, Nguyên là Tổng Giám đốc công ty công nghiệp tày thủy Phà Rừng. Được bộ GTVT bổ nhiệm lên làm chức Tổng Giám Đốc SBIC từ ngày 1-3-2013. Cho tới thời điểm chuyển sang Ban chỉ đạo Tây Bắc vào năm 2016.

Tập đoàn SBIC được thành lập bở trên cơ sở tổ chức lại công ty mẹ và một số thành viêm của Tập Đoàn Công Nghiệp Tày Thủy Việt Nam măm 2013. (vinashin) do đó Nhà nước giữ 100% các vốn điều lệ và Bộ GTVT thuộc đại diện cơ quan chủ sở hữu.

Hậu quả hoạt động kinh doanh từ vụ án vinashin, tài chính của SBIC và các doanh nghiệp thuộc đại diện giữ lại hết sức khó khăn. Và hàng năm phát sinh nhiều vấn đề còn tồn động chưa được giải quyết, thực hiện tái cơ cấu chưa được sử lý triệt để.

Trong năm 2018 SBIC đạt chỉ tiêu tổng doanh thu ~2.888 tỷ đồng. Bằng 75% kế hoạch lợi nhuận, trước là thuế âm 3.624.5 tỷ đồng “chủ yếu là khoản lỗ do các chi phí lãi vay cũ và sự chênh lệch tỷ giá.”

Nguồn:sggp.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *