Đại lý tàu biển việt nam

Đại lý tàu biển việt nam

Đại lý tàu biển Việt Nam là dịch vụ người đại lý tàu biển chủ tàu hoặc người khai thác tàu tiến hành các dịch vụ liên quan đến tàu biển. Hoạt động tại cảng, bao gồm việc thực hiện các thông tin thủ tục tàu biển vào và rời cảng. Ký kết hợp đồng vận chuyển, hợp đồng bảo hiểm hàng hải, hợp đồng bốc dỡ hàng hoá, hợp đồng thuê tàu, hợp đồng thuê thuyền viên. Ký phát vận đơn hoặc chứng từ vận chuyển tương đương. Và cung ứng vật tư, nhiên liệu, thực phẩm cho tàu biển. Trình kháng nghị hàng hải,  thông tin liên lạc với chủ tàu hoặc người khai thác tàu, dịch vụ liên quan đến thuyền viên, thu chi các khoản phí về tiền liên quan đến hoạt động khai thác tàu, để giải quyết tranh chấp về hợp đồng vận chuyển hoặc về tai nạn hàng hải

Đại lý tàu biển việt nam
Đại lý tàu biển việt nam

Người đại lý tàu biển Người đại lý tàu biển là người được người uỷ thác chỉ định làm đại diện để tiến hành dịch vụ đại lý tàu biển theo uỷ thác của người uỷ thác tại cảng biển.- Người đại lý tàu biển có thể thực hiện dịch vụ đại lý tàu biển cho người thuê vận chuyển, người thuê tàu hoặc những người khác có quan hệ hợp đồng với chủ tàu hoặc người khai thác tàu, nếu được chủ tàu hoặc người khai thác tàu đồng ý.(Theo Bộ luật Hàng Hải số 40/2005/QH11 do Quốc Hội ban hành ngày 14/06/2005)
Với lợi thế là đơn vị dịch vụ đại lý tàu, hiểu rõ nhu cầu của các chủ tàu và có thể tư vấn giúp chủ tàu những tác nghiệp tối ưu để giảm chi phí; cung cấp dịch vụ đại lý chuyên nghiệp cho các tàu hàng rời và hàng bách hóa chuyên về xuất nhập khẩu nông sản, phân bón, than,..
Chi tiết các dịch vụ đại lý tàu biển mà chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng Thông báo về tình trạng luồng lạch, cầu bến, năng lực giải phóng tàu, dự tính cảng phí cho người ủy thác trước khi tàu đến
Thu xếp các thủ tục cho tàu ra vào cảng biển, thu xếp hoa tiêu, cầu bến, bố trí tác nghiệp xếp dỡ hàng hóa
Thu xếp dịch vụ cung ứng nước ngọt, phụ tùng vật tư , hải đồ và ấn phẩm hàng hải, giám định hàng hải, sửa chữa tàu với chi phí hợp lý, cạnh tranh.Các nghiệp vụ môi giới thuê tàu và tư vấn thông tin
Thu xếp hộ chiếu, thị thực, dịch vụ y tế, thay đổi và hồi hương thuyền viên, các dịch vụ đại lý bảo vệ quyền lợi chủ tàu khác.
Giải quyết các tranh chấp hàng hải, thu xếp cứu hộ hàng hải và tham gia xử lý tai nạn hàng hải.·Dịch vụ sửa chữa tàu bideenr, thu xếp ụ đà sửa chữa

Nguồn: http://vi.avinalogistics.com/consulting/1/114/so-luoc-ve-nghiep-vu-dai-ly-tau-bien-va-nguoi-dai-ly-tau-bien/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *