Thực thi đội tàu biển việt nam thực trạng và giải pháp

Từ thước đến nay, ngày phát triển tàu biển Việt Nam phát triển kinh tế. Mộ trong vấn đề cần thiết với mọi quốc gia. Để thực hiện đều đó, thì mỗi nước phải dựa vào tiềm lực  tài chính của chính mình. Đồng thời tranh thủ những điều kiện áp dụng từ bên ngoài. Tại Việt Nam, xõa bỏ cơ chế kế hoạch hóa tập trung liên quan bao cấp, chuyển sang nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước, đã từng bước xây dựng kinh tế mở. Đồng thời tăng sản xuất mang tính chất quốc tế, thúc dẩy mạnh mẽ, tăng trưởng kinh tế của cả nước.

Thực thi đội tàu biển việt nam thực trạng và giải pháp
Thực thi đội tàu biển việt nam thực trạng và giải pháp

Thực trạng phát triển đội tàu biển Việt Nam như thế nào?

Về nghiên cứu đội tàu biển Việt Nam đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học, đã được công bố bởi các khía cạnh khác nhau như:

Nghiên cứu các biện pháp giúp nâng cao hiệu quả khai thác qua việc đội tàu của Việt Nam của PGS,TS Phạm Văn Cương.

  • Liên quan đến tài chính cho các hoạt động xuất nhập khẩu bằng đường biển.
  • Liên quan đến giải pháp tăng cường năng lực của việc cạnh tranh của ngành hàng hải Việt Nam. Tổng công ty Hàng hải Việt Nam năm 2002 có các đề tài nghiên cứu khoa học trong điều kiện hộp nhập quốc tế.
  • Đối với container đường biển Ông Nguyễn Văn Chương có bài nghiên cứu và mở rộng phát triển hàng hải container của đường biển Việt Nam. Trong bài nghiên cứu về việc đội tàu container và các giải pháp nâng cao thị phần của đội tàu containet Việt Nam.
  • Mô hình hóa các điều quản lý tàu biển của sự nghiên cứu khoa học Trường Đại học Hàng Hải năm 2004.

Thực trạng đội tàu biển Việt Nam

Dưới góc độ phát triển bền vững, các nghiên cứu khoa học cấp Bộ 2007. Trường đại học Hàng hải, với quá trình phát triển để bảo vệ môi trường, giúp gắn bó và quá trình phát triển bền vững.

Trong đó, có các Tổ chức, cơ quản Nhà nước, ngoài nước, những bộ phận nghiên cứu về đội tàu biển Việt Nam.

Kế hoạch phát triển đội tàu biển

Kết hoạch phát triển ở giai đoạn 2006 – 2010 của đội tàu biển Việt Nam như sau:

  • Đóng mới và mua thêm tàu bào gồm: 18 tàu container, 47 tàu hàng khô và rời, 8 tàu chở dầu, tổng trọng tải đầu tư đóng mới và mua thêm lên đến 1.850.000 DWT.

Đến năm 2010 vinalines sẽ vận hàng khai thác 136 tàu với tổng trọng tải 2.600.00 DWT.

Một trong những điều đáng mừng là Việt Nam sẽ tự sản xuất container, nhà máy sản xuất được đặt tại Cụm công nghiệp tàu thủy Hải Dường.

Việc Việt Nam tự sản xuất container sẽ có đầu ra cho các đội tàu biển Việt Nam và quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam.

Hiện trạng ngành vận tải viển tại Việt Nam

Trong những năm tới sẽ có lượng hàng hóa xuất nhập khẩu tăng với tốc độ cao. Đặc biệt là lượng hàng hóa xuất nhập khẩu với các nước trong khu vực thuế xuất khẩu. Sẽ được cắt giảm mạnh thuế theo lộ trình đã cam kết.

Hiện nay đường viện chuyển Hàng hải chiếm tới 80% tổng nhu cầu vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam. Những đội tàu trong nước sẽ được cấp các hợp đồng vận tải rất ít. Nhưng thực tế chỉ vận chuyển được trên dưới 13% khối lượng hàng hóa, phần lớn do các tàu nước ngoài thực hiện.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *